Σημαιοφόροι - Παραστάτες 2018-19

Ο Καθηγητικός Σύλλογος του Γυμνασίου «Βεργίνα» Λάρνακας με τη 2η έκτακτή Συνεδρία του και με την πράξη αρ,5 που έγινε στις 11.10.2018, και με κριτήρια το ήθος και την επίδοση κατά το προηγούμενο σχολικό έτος, ανακήρυξε τους σημαιοφόρους και παραστάτες για το σχολικό έτος 2018-2019.

 

Παραστάτες  

Επιλαχόντες