Έρανος ΠΑ.ΣΥ.ΚΑ.Φ

Στα πλαίσια της Παγκύπριας Εκστρατείας του ΠΑΣΥΚΑΦ, για ενημέρωση και οικονομική ενίσχυση του Συνδέσμου, ομάδα μαθητών/-τριών της Γ’ τάξης του σχολείου μας συμμετείχε στον οδικό έρανο που πραγματοποιήθηκε στις 5 και 6 Οκτωβρίου 2017 σε κεντρικό σημείο της πόλης μας.