Κεντρικό Μαθητικό Συμβούλιο

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Σταυρινού Νικολέτα   

Γ04

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Λαού Αντρέας            

Γ03

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Δημητρίου Μαρία            

Β07 

ΤΑΜΙΑΣ          

Αντωνίου Ραφαήλ   

Γ04

 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

 

Χατζηκώστα Παναγιώτης

Λύτρα Άντρη

Παπαντωνίου Σταύρος        

Β02

Α07       

Α06       

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΠΑΙΔΟΒΟΥΛΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ

Σταυρινού Νικολέτα   

Γ04