Κεντρικό Μαθητικό Συμβούλιο 2018/19

ΓΥΜΝΑΣΙΟ «ΒΕΡΓΙΝΑ» ΛΑΡΝΑΚΑΣ  
ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2018-2019

ΚΕΝΤΡΙΚΟ  ΜΑΘΗΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ:

      
         


Λάρνακα, 10.10.2018           ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ