Επιτροπές Καθηγητών 2018-19

1.Προώθησης Στόχων Σχολικής Χρονιάς .

2. Εορτασμών και Εκδηλώσεων

3. Μαθητικής Πρόνοιας / Πορείας Μακαρίου

  4.   Εθελοντισμού – Εράνων / Ερυθρού Σταυρού

5. Σχολικού Κυλικείου

6. Προγραμματισμός Στήριξης και Αλφαβητισμού

7. Εκδόσεων

8. Εκδρομών και επισκέψεων

9. Αγωγής Υγείας και Πρόληψης της παραβατικότητας

10. Ασφάλειας και Υγείας -  Πολιτικής Άμυνας

11. Βιβλιοθήκης

12. Κοσμητείας και Φιλοξενίας

13. Μαθητικών Συνεδρίων και Διαλέξεων 

14. Οικολογικού Σχολείου και Περιβαλλοντικής Αγωγής

15. Ιστοσελίδας του Σχολείου

16.  Βραβείων  / Σύστημα επικοινωνίας

17.  Στατιστικής και Ερευνών

18. Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

19. Επιτροπή Πολιτιστικών Ανταλλαγών

20. Διήμερο Εργασίας