Εκδήλωση Καταδίκης του Ψευδοκράτους

Η 15η Νοεμβρίου κάθε χρόνου πρέπει να αποτελεί ημέρα μνήμης και καταδίκης.