Διεύθυνση και Διδακτικό Προσωπικό 2018/19

Διευθυντική Ομάδα

Θρησκευτικών

Φιλολογικών

Μαθηματικών

Φυσικής

Χημείας

Βιολογίας

Γεωγραφίας

Αγγλικών

Γαλλικών

Φυσικής Αγωγής

Μουσικής

Τέχνης

Πληροφορικής

Σχεδιασμού και Τεχνολογίας

Οικιακής Οικονομίας

Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής