Χριστουγεννιάτικο Παζαράκι

Το Χριστουγεννιατικο παζαράκι της Επιτροπής Πρόνοιας που πραγματοποιήθηκε στις 14/12/17